பிரதி மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் சிலர் பதவிப்பிரமாணம்

பிரதி மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் சிலர் பதவிப்பிரமாணம்

பிரதி மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் சிலர் பதவிப்பிரமாணம்

எழுத்தாளர் Bella Dalima

21 Dec, 2018 | 7:39 pm

அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்கள் மூவரும்  இராஜாங்க அமைச்சர்கள் 17  பேரும்,  பிரதி அமைச்சர்கள் 7 பேரும்  ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்கள்

1. ஹர்ஷ டி சில்வா – பொருளாதார சீர்திருத்தம் மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சர்
2. அஜித் பி பெரேரா – டிஜிட்டல் கட்டமைப்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர்
3. சுஜீவ சேனசிங்க – விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைச்சர்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

1. ரஞ்சன் ராமநாயக்க – நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி
2. விஜயகலா மகேஸ்வரன் – கல்வி
3. ஜே. சி. அலவத்துவள – உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
4. எரான் விக்ரமரட்ன – நிதி
5. ரஞ்சித் அலுவிஹார – சுற்றுலா அபிவிருத்தி
6. வசந்த அலுவிஹார – விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராம பொருளாதார அலுவல்கள்
7. லக்கி ஜயவர்தன – நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம்
8. நிரோஷன் பெரேரா – தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள்
9. ருவன் விஜேவர்தன – பாதுகாப்பு
10. சம்பிக்க பிரேமதாச – சக்தி மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்
11. அசோக்க அபேசிங்க – போக்குவரத்து மற்றும் விமான சேவைகள்
12. ஃபைசல் காசிம் – சுகாதாரம், போசாக்கு மற்றும் சுதேச மருத்துவம்
13. எச்.எம்.எம். ஹரிஸ் – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
14. அமீர் அலி – விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமப்புற பொருளாதார அலுவல்கள்
15. திலிப் வேதாராச்சி – மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி
16. A.Z.M.ஷயீட் – சமூக வலுவூட்டல்
17. வடிவேல் சுரேஷ் – பெருந்தோட்டம்

பிரதி அமைச்சர்கள்

1. அனோமா கமகே – பெட்ரோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி
2. எட்வர்ட் குணசேகர – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
3. நளின் பண்டார – அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகம்
4. அஜித் மன்னப்பெரும – சுற்றுச்சூழல்
5. கரு பரணவிதான – தொழிற்பயிற்சி மற்றும் திறன் அபிவிருத்தி

6. புத்திக பத்திரண – தொழில் மற்றும் வர்த்தகம்
7. பாலித்த தெவரப்பெரும – சமூக வலுவூட்டல்

 

 

 


எங்கள் வலைத்தளத்தில் அல்லது வீடியோ செனலில் விளம்பரப்படுத்த ஆர்வமாக உள்ளீர்களா?
[email protected] இல் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்