ජල බිල්පත ඉලෙක්ට්‍රොනික් බිල්පත් ක්‍රමවේදයට

E බිල්පත් ක්‍රමවේදයෙන් ජල බිල්පත් නිකුත් කිරීම ලබන 01 වැනි දා සිට

by Staff writer 25-09-2023 | 4:28 PM

COLOMBO (News 1st) - ජල බිල්පත ඉලෙක්ට්‍රොනික් බිල්පත් ක්‍රමවේදය යටතේ නිකුත් කිරීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ.

එම මණ්ඩලය පැවසුවේ, ලබන මස 01 වෙනිදා සිට මෙම තෝරා ගත් ප්‍රදේශ 4 නව ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බවයි.

ඒ යටතේ කොළඹ දකුණ, මහනුවර දකුණ, පොළොන්නරුව, ත්‍රිකුණාමලය යන ප්‍රදේශවල නව වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වේ.

සම්බන්ධතා  344,697 කට අදාළව දුරකතන අංක  326,124 ක් මේ වනවිට ලියාපදිංචි වී ඇතැයි ද ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පැවසීය. 

ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම ක්‍රමවේදය ලංකාවේ සෑම ප්‍රාදේශිකයකටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත බවත් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පැවසීය.