ජංගම දුරකතන හා උපාංග මිල පහළ දැමීමේ තීරණයක්

ජංගම දුරකතන හා උපාංග මිල පහළ දැමීමේ තීරණයක්

by Staff writer 10-06-2023 | 6:58 AM

COLOMBO (News 1st) - ජංගම දුරකතන හා උපාංග මිල ගණන් 20% කින් පහළ දැමීමට පියවර ගත් බව ශ්‍රී ලංකා ජංගම දුරකතන ආනයනකරුවන්ගේ හා අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති සමිත් සෙනරත් මහතා පැවසුවේ, ඩොලරය පහළ යාමට සාපේක්ෂව මෙම තීරණය ගත් බවයි.