ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් මිල ඊයේට සාපේක්ෂව තරමක් පහළට

ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් මිල ඊයේ (23)ට සාපේක්ෂව තරමක් පහළට

by Staff writer 24-03-2023 | 8:06 PM

COLOMBO (News 1st) – ලෝක වෙළඳපොළේ බොරතෙල් මිල ඊයේ (23)  දිනයට සාපේක්ෂව තරමක් පහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, අද (24) බ්‍රිතාන්‍ය බ්‍රෙන්ට් වෙළඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිලෙ 0.59% කින් පහළ ගිය අතර ඒ අනුව එහි මිල සටහන් වුණේ, අමෙරිකානු ඩොලර් 75 යි සත 71 ක් ලෙසයි.

අමෙරිකානු වෙළඳපොළේ  බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 69 යි සත 76 ක් ලෙස දැක්වුණ අතර එම මිලද  0.39% කින් පහළ ගොස් තිබේ.