සේවාවන් කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරයි

වරාය, ගුවන් තොටුපොළ හා මගී ප්‍රවාහන සේවා හා ආශ්‍රිත සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට නම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

by Staff writer 27-02-2023 | 9:33 PM

COLOMBO (News 1st) - වරාය, ගුවන් තොටුපොළ හා මගී ප්‍රවාහන සේවා හා ආශ්‍රිත සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට නම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අත්සනින් යුතුවයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ, මගීන් හෝ භාණ්ඩ  පිටකිරීම්, මැදිරි, ගොඩබෑම, ගබඩා කිරීම, බෙදා හැරීම සහ ආහාර පාන භාණ්ඩ හෝ ගල් අඟුරු, තෙල්, ඉන්ධන ඕනෑම වරායක් තුළ ඇති යාත්‍රාවලින් ඉවත් කිරීම සඳහා පොදු ප්‍රවාහන සේවා මෙලෙස අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර ඇති බවයි.

මාර්ග, පාලම්, බෝක්කු, ගුවන් තොටුපොළ, වරාය සහ දුම්රිය මාර්ග ඇතුළු මාර්ග, දුම්රිය හෝ ගුවන් මගීන් ප්‍රවාහන සේවා සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සහ නඩත්තු කිරීම, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස අර්ථ දක්වමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මෙම නිවේදනය නිකුත් කළේ ය.