මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත අද විවාදයට

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත අද විවාදයට

by Staff writer 19-01-2023 | 6:11 AM

COLOMBO (News 1st) - මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත අද (19) විවාදයට ගැනීමට නියමිතවේ.

පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා පැවසුවේ, පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය උදෑසන 10.30 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පැවැත්වෙන බවයි.

විවාදයෙන් අනතුරුව පනත් කෙටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඡන්ද විමසීමක් ද පැවැත්වෙන බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ ය.