අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අරඹනවා – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය –

අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අරඹනවා – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය –

අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අරඹනවා – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය –

කර්තෘ Staff writer

31 Dec, 2022 | 7:50 am

 COLOMBO (News 1st) – අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පැවසුවේ,විදේශ ආධාර යටතේ එම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බවයි.

උණුසුම් පුවත්


අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අරඹනවා – පළාත් සභා හා පලාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය –

අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අරඹනවා – පළාත් සභා හා පලාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය –

අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් අරඹනවා – පළාත් සභා හා පලාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය –

කර්තෘ Staff writer

31 Dec, 2022 | 6:52 am

COLOMBO (News 1st) –  අත්හිටුවා ඇති නගර 25ක සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පැවසුවේ,විදේශ ආධාර යටතේ එම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බවයි.

උණුසුම් පුවත්


අපගේ වෙබ් අඩවියේ හෝ වීඩියෝ නාලිකාවේ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීමට ඔබටත් අවශ්‍යයද ?
කරුණාකර අපව අමතන්න [email protected]