ප්‍රදේශ රැසකට යළි ත් නායයාම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්

ප්‍රදේශ රැසකට යළි ත් නායයාම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්

ප්‍රදේශ රැසකට යළි ත් නායයාම් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම්

කර්තෘ Sagarika Chathumali

27 Nov, 2021 | 8:00 pm

COLOMBO (NEWS1ST) : ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස රැසකට යළිත් නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව අදියර 2 යටතේ  අවධානයෙන් සිටීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇති ප්‍රදේශ පහත පරිදි වේ.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
📌 ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
📌 උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
📌 අඹන්ගඟ කෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
📌 රිදීගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 මාවතගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
📌 අයගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

අදියර 1 යටතේ විමසිලිමත්ව සිටීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස පහතපරිදි වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
📌පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
📌පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
📌 දොළුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 ගඟ ඉහළ කෝරලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
📌 රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
📌  අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 නාරම්මල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
📌මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 රත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 ලග්ගල පල්ලේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
📌 අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 වලපනේප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

රත්නුපර දිස්ත්‍රික්කය
📌 රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 කුරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
📌 කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

උණුසුම් පුවත්


අපගේ වෙබ් අඩවියේ හෝ වීඩියෝ නාලිකාවේ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීමට ඔබටත් අවශ්‍යයද ?
කරුණාකර අපව අමතන්න [email protected]