සිංහරාජය ආසන්නයේ වන විනාශය ගැන වාර්තාවක් කැඳවයි

සිංහරාජය ආසන්නයේ වන විනාශය ගැන පරිසර ඇමති වාර්තාවක් කැඳවයි

by Staff writer 20-03-2021 | 1:19 PM

COLOMBO (News 1st) - සිංහරාජය ආසන්නයේ සිදුව ඇතැයි කියන වන විනාශය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කැඳවා ඇතැයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ එම භූමි භාගය රජයට පවරා ගැනීමට ද අපේක්ෂා කරන බවය.