අඩු වයසින් වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරීවරයෙකු බවට පත් වී  මේ සිහිනය සෑබෑ කරන AAT ආයතනය

අඩු වයසින් වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරීවරයෙකු බවට පත් වී මේ සිහිනය සෑබෑ කරන AAT ආයතනය

අඩු වයසින් වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරීවරයෙකු බවට පත් වී මේ සිහිනය සෑබෑ කරන AAT ආයතනය

කර්තෘ Staff writer

14 Feb, 2020 | 9:45 am

අඩු වයසින් වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරීවරයෙකු බවට පත් වී

මේ සිහිනය සෑබෑ කරන AAT ආයතනය

යම මට්ටමේ ගණකාධිකරණ වෘත්තිකයන් සදහා වඩාත්ම පිළිගනු ලබන සුදුසුකම වීම යන දැක්ම පෙරදැරි කර ගනිමින් ආරම්භ කළ AAT ආයතනය , දේශීයව මෙන් ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති වෘත්තීයමය අධ්‍යාපන ආයතනයකි. ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු දක්ෂ ගණකාධිකාරවරුන් බිහි කරන ශ්‍රී ලංකාවේ AAT ආයතනය දෙවැනි වන්නේ බිත්‍රාන්‍යයේ AAT ආයතනයට පමණි. දේශීය විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධියක් හිමි කර ගැනීමට නොහැකි වන සිසුන් බහුතරයකගේ සාර්ථක ගමන් මගෙහි කිසිදා නොමැකෙන සළකුණක් ලෙස මෙම අධ්‍යාපන ආයතනය පත් ව තිබීම විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයකි. අඩු වයසකින් වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරීවරයෙකු බවට පත් වී‍මේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට උත්සහ කරන සිසුන්ට මෙම ආයතනය තම උපරිම දායකත්වය ලබා දේ. පහත දැක්වෙන්නේ AAT ආයතනය කිනම් අරමුණක් පෙරදැරි කර ගෙන ස්ථාපිත වුවක් ?, AAT පාඨමාලාව පුද්ගලයකුගේ ඉදිරි ගමන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කොපමණ දායකත්වයක් සපයනවා ද යනාදී කාරණා පිළිබඳව AAT ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී , ටිශාංග කුමාරසිංහ මහතා සමඟ සිදු කළ සාකච්ජාවකි.

1-AAT ආයතනය ආරම්භ කරන ලද්දේ කිනම් අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ද?

AAT ආයතනය ආරම්භ කළේ 1987 වර්ෂයේ දී සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් කෙටි කාලීන පාඨමාලාවක් පදනම් කර ගෙන මධ්‍යම මට්ටමේ ගණකාධිකාරීන් බිහි කිරීමේ අරමුණ මතයි. මේ වන විට අප ආයතනය ජයග්‍රහණ විශාල ප්‍රමාණයක් හිමි කර ගෙන තිබෙනවා.මධ්‍යම මට්ටමේ ගණකාධිකාරීන් බිහි කිරීමේ අරමුණ ඇතිව බිහි කළ AAT ආයතනයෙහි අද වන විට AAT අවසන් විභාග පරීක්ෂණය සඳහා සමත් වූ සිසුන් 34,000 වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. ඒ වාගේ ම AAT පාඨමාලාවේ 1 වන අදියර සහ 2 වන අදියර විභාගයන් සමත් වූ සිසුන් බහුතර ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. මෙම ආයතනය ආරම්භ කළ මුල් අවධියේ සිට මේ කාල සීමාව දක්වා දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ජයග්‍රහණ බොහෝමයක් ලබා ගෙන තිබෙනවා.

2- AAT පාඨමාලාව සුවිශේෂී පාඨමාලාවක් ලෙස දෙස් විදෙස්හි විශාල පිළිගැනීමකට ලක් වීමට හේතු මොනවා ද?

AAT ආයතනය 2015 වර්ෂයේ දී ආසියානු හා ශාන්තිකර ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ පුර්ණ සමාජිකත්වය ගත්තා. ඒ වාගේ ම 2016 වර්ෂයේ දී ජාත්‍යන්තර ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ පුර්ණ සමාජිකත්වය ලබා ගත්තා. මේ කාරයෙන් AAT ශ්

රී ලංකා ආයතනය මේ වන විට විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් හිමි කර ගෙන තිබෙනවා. ලෝකයේ විවිධ රටවල AAT ආයතන තිබෙනවා. එම ආයතන අතුරින් ආසියානු හා ශාන්තිකර ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයෙහි හා ජාත්‍යන්තර ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයෙහි පුර්ණ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ AAT ආයතනයට හැකි වී තිබෙනවා. විශාලත්වයෙන් සහ පිළිගැනීමෙන් AAT ආයතනය දෙවැනි වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ AAT ආයතනයට පමණයි. ඒ අයුරින් මෙම ආයතනය දේශීය මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් විශාල පිළිගැනීමකට ලක් වී තිබෙනවා.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග පරීක්ෂණයේ ඹ්නෑම විෂයන් 06 ක් සමත් වීම , AAT පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය වන අවම සුදුසුකම වනවා . මෑත කාලීනව සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඑල පැමිණීමටත් පෙර සිසුන් AAT පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටිනවා . ඒ තරමටම AAT විභාගයට විශාල පිළිගැනීමක් තියෙනවා. AAT විභාගය කියලා කියන්නේ වෘත්තීයමය විභාගයක්. වෘත්තීයමය විභාගයක් කරන්නේ රැකියාවක් සොයා ගැනීමටයි. එම අරමුණ පෙරදැරි කර ගනිමින් සිසුන් මේ පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වෙලා උසස් පෙළ විභාගය කරන අතරතුර මේ පාඨමාලාව හදාරනවා. උසස් පෙළ වාණිජ අංශයෙන් කළත්, වෙනත් අංශයකින් කළත් මේ පාඨමාලාව කර ගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් උසස් පෙළ වානිජ අංශයෙන් කරන විට විශාල එල ප්‍රයෝජන රැසක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. වානිජ අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන සිසුවකු AAT පාඨමාලාව හැදෑරීම මගින් ඉහළ ප්‍රතිඑල ලබා ගන්න පුළුවන්.

පසුගිය වසර ගණනාවකම උසස් පෙළ විභාගයේ ලංකාවේ පළමුවැනියා, දෙවැනියා සහ තුන් වැනියා වශයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබා ගත් සිසුන් AAT පාඨමාලාව හදාරපු සිසුන් වනවා. 2017 වර්ෂයේ ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් 100 දෙනා අතුරින් 53 දෙනෙක් AAT පාඨමාලාව හදාරපු සිසුන් වනවා. ඒ වාගේ ම 2018 වර්ෂයේ ලංකාවේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් 100 දෙනා අතුරින් 48 දෙනෙක් AAT පාඨමාලාව හදාරපු සිසුන් වනවා. අප ආයතනය විසින් මෙම ඉහළම ලකුණු ලබා ගත් සිසුන් ගෙන්වා ඔවුන්ව පිළිගැනීමකට ලක් කළා. උසස් පෙළ හදාරන සිසුවකුට AAT පාඨමාලාව කිසිසේත්ම බාධාවක් නොවන අතර විශාල ප්‍රයෝජනයක් අත්පත් කර දෙන නිසා AAT පාඨමාලාව ජනප්‍රිය වී පවතිනවා.

3- උසස් පෙළ කරන අතරතුරේ දී AAT පාඨමාලාව හැදෑරීම සිසුවකුට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේ ද?

උසස් පෙළ කරන අතරතුරේ දී AAT පාඨමාලාව සිදු කර ගෙන යාම මඟින් අඩු වයසේදීම වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරීවරයෙකු බවට පත් වීමට පුළුවන්. අවුරුදු 20-21 අතර කාලයේ දී AAT පාඨමාලාවේ අදියරයන් සියල්ල අවසන් කර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවුරුදු 16 දී ආරම්භ කරලා , අවුරුදු 18 ට කලින් AAT පාඨමාලාව අවසන් කරන්නට පුළුවන්. ඉන් පසුව උසස් පෙළ විභාගය අවසන් කර එක් වසරක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා ගෙන AAT ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එම සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම මඟින් විශාල වටිනාකමක් හිමි කර ගත හැකි වනවා. අවුරුදු 20-21 කාලයක දී මෙලෙස වෘත්තීය ආයතනයක සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමත් , තමන්ගේ නම අගට MAAT උපාධියේ නම යොදා ගන්නට හැකි වීම සැබවින්ම භාග්‍යක්. එමෙන් ම අඩු වයසක දී තමන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් ඉදිරියේ දී කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ , ප්‍රධාන ශාලාවේ දී උපාධිය පිරිනැමීම සිදු කරනවා.

විශ්ව විද්‍යාලයක උපාධියක් තම දරුවාට හිමි කර දීම සෑම මව්‍පියෙකුගෙම සිහිනයක්. මේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීම මේ සඳහා දේශීය වශයෙන් වැඩිම ” Z ” Score අගයක් ලබා ගෙන විශ්ව විද්‍යාලයට යා යුතු වනවා. මේ ආකාරයෙන් සෑම දරුවකුටම විශ්ව විද්‍යාලයකට යාමට නොහැකි නිසා AAT පාඨමාලාව හරහා උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

උදාහරණයක් ලෙස 2018 වර්ෂයේ දී උසස් පෙළ විභාගය සඳහා තුන් ලක්ෂ විසි එක් දහසක දරුවන් පෙනී සිටියා. එයින් එක් ලක්ෂ හැට තුන් දහසක දරුවන්ට පමණයි විශ්ව විද්‍යාලයට යන්න සුදුසුකම් ලැබුවේ. මෙම දරුවන්ගෙන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඇතුළට යාමට හැකියාව ලැබුණේ තිස් එක් දාහක පිරිසකට පමණයි. එක්ලක්ෂ තිස් හය දාහක සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල උපාධියට සුදුසුකම් ලැබුණත් විශ්ව විද්‍යාලයට යාමට නොහැකි වී තිබෙනවා. උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඑල නොමැති වුවත් දේශීය වශයෙන් විශ්ව විද්‍යාලයක බාහිර අයදුම්කරුවකු ලෙස ලියාපදිංචි වී AAT පාඨමාලාව හරහා විශ්ව විද්‍යාල උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන්.

ඒ වාගේ ම විදේශිය විශ්ව විද්‍යාල බොහොමයකත් AAT පදනම් කර ගත් උපාධිය පිරිනැමීම සිදු කරනවා. සමහර විශ්ව විද්‍යාලවල AAT පදනම් කර ගෙන නිදහස් කිරීම් ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස NIBM හි Coventry විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිය අවුරුදු 03 වනවා. AAT සිසුන්ට මෙම අවුරුදු 03 උපාධිය සඳහා , එක් අවුරුද්දක නිදහස් කිරීමක් ලබා දෙනවා. ඒ හේතුවෙන් AAT සිසුන්ට අවුරුදු 2 ක වගේ කාලයකින් උපාධිය අවසන් කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 19 දී උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිට අවුරුදු 21 වන විට උපාධිය අවසන් කිරීමට පුළුවන්. අවුරුදු 22 දී උපාධියක් හිමි කර ගෙන රැකියාවක් කරන අතරතුරදී ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා අත්දැකීම් රැසක් හිමි කර ගන්න පුළුවන්. එමඟින් දරුවකුට විශාල වටිනාකමක් ලබා ගැනීමට හැකි වනවා.

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ MA උපාධිය සහ MBA උපාධි හැදෑරීම සඳහා AAT උපාධියේ සුදුසුකම මූලික සුදුසුකමක් ලෙස පිළිගෙන තිබෙන බව අප පසුගිය දිනවල දැන්වීම්වලින් දැන ගන්න ලැබුණා. AAT විභාගය පදනම් කර ගනිමින් දරුවකුට මූලික සුදුසුකම් නොමැති වුවත් පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙම AAT පාඨමාලාව පුද්ගලයකුගේ ජීවිතයට බොහොම වැදගත්‍. එමෙන් ම මෙම විභාගය මඟින් ලැබෙන පදනම පුද්ගලයකුගේ මුළු ජීවිතයටම විශාල පන්නරයක් වනවා. උදාහරණයක් ලෙස යම් පුද්ගලයකුට අලෙවි කළමණාකරවකු විමට අවශ්‍ය නම් AAT පාඨමාලාව හැදෑරීම මඟින් එම පුද්ගලයාට ගණකාධීකාරී ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියටම යාමට හැකියාව ලැබෙනවා.

4- සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවකු මෙම AAT පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වීම සඳහා සිදු කළ යුත්තේ කුමක් ද?

සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ට මෙම AAT පාඨමාලාව සඳහා කොළඹ AAT ආයතනය , AAT ආයතනයේ අනුමත අධ්‍යාපන ආයතන, තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන,සහ ශාඛා කාර්යාල ආදී ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකින් ම අපගේ ශිෂ්‍ය අත්පොත් ලබා ගෙන ලියාපදිංචි වීමට පුළුවන්.

5- AAT පාඨමාලාව හැදෑරූ පුද්ගලයකුට ‍රැකියා වෙළෙඳපළේ තිබෙන ඉල්ලුම ‍ කො‍තෙක් ද?

අපගේ AAT පාඨමාලාව හැදෑරූ සිසුන්ට ගණකාධීකාරී ක්ෂේත්‍රයේ විශාල ඉල්‍ලුමක් තියෙනවා. ගිණුම් ලිපිකරුවකුගේ සිට මූල්‍ය ප්‍රධානියකු දක්වා විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. ඒ වාගේ ම මෙම AAT පාඨමාලාව මඟින් පුද්ගලයකුට මූලික සුදුසුකම සමඟ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් AAT පාඨමාලාව හදාරපු පුද්ගලයෙක් යම් ව්‍යාපාර ආයතනයක වැඩ කරලා, අත්දැකීම් ලබලා තියනවා නම් ඉහළ වැටුපකට යෑමට හැකියාව තියනවා.

6-AAT කළ සිසුවකුට ලෝකේ තියෙන වටිනා අවස්ථා මොනවාද…?

උදාහරණයක් කියන්නම්.AAT කර තිබෙනවා නම්, ඕස්ට්රේලියාවේ Institute of public Accounts හෙවත්,IPA ආයතනයේ විභාග නොකළත්, ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ගන්න පුළුවන්. ඕස්ට්රේලියාවට රැකියාවකට ගියත්, පදිංචියට ගියත්, ඉගෙන ගන්න ගියත් හැම දේටම ලකුණු හිමි වනවා. මේ IPA සාමාජිකත්වය ලබා තිබුණොත්. වගේම, AAT සිසුන්ට එංගලන්තයේ Institute of Financial Accountants හෙවත් IFA ආයතනයේ සාමාජිකත්වය සෘජුවම ලබා ගන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. AAT ආයතනය, ජාත්යන්තර ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ සංගමයේ පූර්ණ සාමාජිකයෙක් නිසා, මේ සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරන 180 කට ආසන්න හැම රටක්ම AAT වෙත ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් ලබා දෙනවා. වගේම,UK- කාවෙන්ට්රි යුනිවර්සිටියේ අවුරුදු තුනක උපාධි පාඨමාලාවෙන් එක අවුරුද්දක්ම නිදහස් කරනවා. AAT සිසුවෙක් උසස් පෙළ කරලා කාවෙන්ට්රි යනවා නම්, අවුරුදු දෙකෙන් උපාධිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැහැදිලියි නේද, AAT හරහා අපේ රටේ දරුවන්ට ලෝකෙ උදාකරගත හැකි ටිනා අවස්ථා මොනතරම්ද කියන එක.

7-විභාගවලින් පසු, ආයතනය හා සිසුන් අතර ගනුදෙනුව ඉවර ….?

කිසිසේත් නැහැ. ඔවුන්ට පුළුවන් AAT, Achievers network එකට එකතු වෙන්න. තමයි, ‘AAT විභාග සමත් වුවන්ගේ සංසඳය. විභාග සමත් වෙලා, අවුරුද්දක් වැඩකරලා අත්දැකීම් ලැබුවට පස්සේ ඔවුන්ට පුළුවන් මේ සංසදයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න. එවිට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ‘MAAT’ කියන තනතුරු නාමය තමන්ගේ නම අගට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් හිතන්න, මේ පාර ඕලෙවල් ලියලා ඔබ AATකරන්න පටන් ගත්තොත්, ලෙවල් ඉවර වෙන කොට ඔබට 19යි. AAT ත් අවසන්. එක අවුරුද්දක් එළියේ වැඩ කරලා අත්දැකීම් ගත්තොත් අවුරුදු 20යි. ඔබට අවුරුදු 21 වෙන්නත් කළින් හැදූ වැඩූ මවුපියන් ඉදිරියේ, උපාධි කබාය ඇදලා, ඔබ උපාධියක් ගන්නවා.

ෙතකින් නොනවැතී පශ්චාත් උපාධි කරා යන්න මඟ විවර කර ගන්නවා. වගේම, වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනයේ විභාගවල විෂය නිදහස් කිරීම් දෙකයි, පසුගිය විෂය නිර්දේශයට අපට ලැබුණේ. දැන් මේ අලුත් විෂය නිර්දේශයට යටතේ විෂය හතකින් නිදහස් කිරීම් ලැබෙනවා. එය ළමයෙකුට විශාල අත්වැලක්. AAT හරහා අපි බිහි කරන්නේ මධ්යම මට්ටමේ ගණාකාධිකාරීවරු වුණත්, AAT සමත් වුණාට පස්සේ එතැනින් එහාට ගණකාධිකරණ ක්ෂේත්රයේ ඕනෑ තරම් ඉහළට යන්න, මෙයින් අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඇත්තටම, අවස්ථාවන් අසීමාන්තිකයි.

8-උසස් පෙළ කරලා ගණාකාධිකරණ ක්ෂේත්රයේ හිටියත්, සුදුසුකමක් නැති කෙනෙකුට AAT සමත් වෙන්න පුළුවන්

පුළුවන්. රස්සාවක් ලැබිලා ස්ථීර වෙලා ඔහේ දිගටම දේ විතරක් කරගෙන ඉන්නේ නැතිව, අවුරුදු 5ක් රැකියාවේ පුහුණුව සහ අත්දැකීම් තිබෙනවා නම් ඔවුන්ටත් පුළුවන් AAT කරන්න. AATවලට වයස බාධාවක් නෙවෙයි. මේක ලාභ නොලබන ආයතනයක්. නිසා දරාගත හැකි මිලකටයි, මේ සියලුම මඟ පෙන්වීම් අපි සිසුන්ට ලබා දෙන්නේ. එහි ප්රයෝජනය ගැනීම ඔබ සතුයි.

9-AAT ආයතනයේ Job Bank එක මඟින් සිදු කරන කාර්යයභාර්ය කුමක් ද?

AAT විභාග සමත් වුණු සිසුන් මෙම AAT ආයතනයේ රැකියා බැංකුවේ (Job Bank) ලියාපදිංචි විය යුතු වනවා. විවිධ ආයතන අපෙන් රැකියාවන් සඳහා සිසුන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි අපේ රැකියා බැංකුවේ (Job Bank) සිසුන්ගෙන් , එම රැකියා ආයතනවල ඉල්ලීම්වලට අනුව ජීව දත්ත එකතුවක් සකසා අදාළ ආයතනවලට යවනවා. ඒ අදාළ ආයතන මනාව සළකා බලා අදාළ රැකියා ක්ෂේත්‍රවලට බඳවා ගැනීම් සිදු කරනවා.

10 – AAT ආයතනය තුළින් උපාධිය හිමි කර ගෙන ගණකාධීකාරීවරයෙකු වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන්ට ලබා දෙන අධ්‍යන ක්‍රමවේදයන් සහ AAT ආයතනය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදු කළ හැක්කේ කෙසේ ද?

වර්තමානයේ දී සිසුන් විවිධ පාඨමාලාවන් හදාරා රැකියාවක් නැතිව කල් ගෙවනවා. විශ්ව විද්‍යාල සිසුනුත් රැකියාවන් නැතිව සිටිනවා. AAT ආයතනයේ පාඨමාලාව හැදෑරූ සිසුන්ට කිසි විටෙකවත් තමන්ට රැකියාවක් හිමි වන්නේ නෑ කියලා බිය විය යුතු නෑ. AAT ආයතනය මඟින් ලබන ප්‍රායෝගික පුහුණුව මඟින් සිසුන්ට ඉතාමත් ඉක්මනින් රැකියාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවන් සඳහා AAT ආයතනයේ උපාධිය හිමි කර ගත් සිසුන්ට විශාල පිළිගැනීමක් ලබා දී තිබෙනවා. 011-2559669 යන දුරකථනය අංකය සහ [email protected] යන ඊමේල් ලිපිනය භාවිතා කිරීම මඟින් AAT ආයතනයෙන් තමන්ට අදාළ තොරතුරු දැන ගැනීමට පුළුවන්. තවද මුහුණුපොත හරහා AATSriLankaOfficial ඔස්සේ වුව සම්බන්ද විය හැකිය.

AAT සාමාජිකයන්ට ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් සමාජිකයින් සමඟ තමන්ගේ අදහස් හුවමාරු කර ගෙන, තිබෙන දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අපි වැඩසටහන් පවත්වනවා.ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම තිබෙන AAT අනුමත අධ්‍යාපන ආයතන මඟින් ලියාපදිංචි වී පංතිවලට සහභාගී වී විභාගය සමත් වීමට පුළුවන්. ඒ වාගේ ම අපගේ AAT ශාඛා කාර්යාල මඟින් ස්ව අධ්‍යන පාඩම් මාලාවන්, පොත් කට්ටල, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර , මැනවින් අධ්‍යන කර පංතිවලට සහභාගී නොවී AAT විභාගය සමත් වීමට පුළුවන්.

AAT ආයතනයේ අපි වාර්ෂිකව විෂය නිර්දේශයන් යාවත්කාලීන කරනවා. සෑම වර්ෂ 05 කට සැරයක්ම විශේෂයෙන්ම අපි විෂය නිර්දේශයන් යාවත්කාලීන කරනවා. අපි දැනට එළබෙන වසරේ විෂය නිර්දේශය ලබන වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යනුවෙන් යාවත්කාලීන කර නව විෂය නිර්දේශයක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වනවා. එහි දී අප නව විෂය නිර්දේශයට තාක්ෂණය භාවිතා කීරීම පිළිබඳ හදුන්වා දීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

11 -AAT ආයතනය මඟින් සිදු කිරීමට නියමිත ඉදිරි වැඩ කටයුතු මොනවා ද?

අපි ව්‍යාපාරික ආයතන කිහිපයක් සමඟ අනාගතයේ දී වැඩකටයුතු කිරීමට සාකච්ජා කරගෙන යනවා. ඒ වාගේ ම එම ආයතනවල සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න අපි උත්සහ කරනවා. AAT ආයතනයේ සාමාජිකයින්ට වෙනත් ආයතනවල සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් ද? ඒ කෙසේ ද? යන්න පිළිබඳත් අපි ඉදිරියේ දී සොයා බලනවා.

උණුසුම් පුවත්


අපගේ වෙබ් අඩවියේ හෝ වීඩියෝ නාලිකාවේ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීමට ඔබටත් අවශ්‍යයද ?
කරුණාකර අපව අමතන්න [email protected]