ඉන්දීය වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල ගණන් පහළට

ඉන්දීය වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල ගණන් පහළට

ඉන්දීය වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල ගණන් පහළට

කර්තෘ Staff writer

16 Mar, 2019 | 11:29 am

(News 1st) – ඉන්දීය වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල ගණන් පහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව ඉන්දීය වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං ග්‍රෑම් 10ක මිල දැක්වුණේ, ඉන්දීය රුපියල් 31,742ක් ලෙස ය.

ජනවාරි 09 වන දාට පසු වාර්තා වූ අඩුම මිල එය ලෙස සැලකේ.