විද්‍යාපීඨ අයැදුමට ලියාපදිංචි තැපෑල ත් විවෘතයි

විද්‍යාපීඨ අයැදුමට ලියාපදිංචි තැපෑල ත් විවෘතයි

විද්‍යාපීඨ අයැදුමට ලියාපදිංචි තැපෑල ත් විවෘතයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

12 Feb, 2019 | 8:32 am

COLOMBO (News 1st) : විද්‍යාපීඨ සඳහා ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා ද අයදුම්පත් යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇතැයි, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විද්‍යාපීඨ කොමසාරිස් ජනරාල් කේ. එම්. එච්. බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ, Online ක්‍රමයට අයදුම්පත් යොමු කිරිම අනිවාර්ය කෙරුණ ද, සිසුන්ට පවතින අපහසුතා සැලකිල්ලට ගෙන එම පියවර ගත් බවයි.

Online ක්‍රමයට අයදුම්පත් යොමු කළ නොහැකි සිසුන් සඳහා පමණක් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදෙන බව ද, ඔහු අවධාරණය කළේ ය.