ගාල්ලේ තහනම් දැල් ඉවත් කෙරේ

ගාල්ලේ තහනම් දැල් ඉවත් කෙරේ

ගාල්ලේ තහනම් දැල් ඉවත් කෙරේ

කර්තෘ Staff writer

20 Jan, 2019 | 9:06 am

COLOMBO (News 1st) – ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කලපුවල භාවිතා කරන තහනම් දැල් ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ යටතේ සුදුසු දැල් ධීවරයින්ට ලබාදෙනු ඇති.

ඊට අමතරව පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද ධීවරයින් දැනුවත් කෙරෙන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.