ගිනිදැල්වලින් සිය පවුල බේරා ගත් මහනුවර රාමරාජ් නිව්ස්ෆස්ට් ප්‍රධාන කාර්යාලයට…

ගිනිදැල්වලින් සිය පවුල බේරා ගත් මහනුවර රාමරාජ් නිව්ස්ෆස්ට් ප්‍රධාන කාර්යාලයට…

කර්තෘ Staff writer

12 Jan, 2019 | 9:05 pm

COLOMBO (News 1st) – පසුගිය 8 වන දා මහනුවර, යටිනුවර විදීයේ සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නෙන් දිවි බේරා ගත් රාමරාජ් ඇතුළු පවුල නිව්ස්ෆස්ට් ප්‍රධාන කාර්යාලයට අද පැමිණියේ ය.

එස්.රාමරාජ්, සිය දරුවන් තිදෙනාත් බිරිඳත් නිව්ස්ෆස්ට් ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණි මොහොතේ නිව්ස්ෆස්ට් කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන් ආදරයෙන් පිළිගත්තේ ය.

ඔවුන් සමග සුහදත්වය බෙදා හදාගත් නිව්ස්ෆස්ට් කණ්ඩායම හා කැපිටල් මහරාජා සංවිධානය මේ පුංචි මල් කැකුළුවල අනාගතය වෙනුවෙන් සිය දායකත්වය ලබා දීමට ද අමතක නොකළේ ය.