කුරුඳු අපනයනය ඉහළ නැංවීමේ විශේෂ වැඩසටහනක්

කුරුඳු අපනයනය ඉහළ නැංවීමේ විශේෂ වැඩසටහනක්

කුරුඳු අපනයනය ඉහළ නැංවීමේ විශේෂ වැඩසටහනක්

කර්තෘ Staff writer

07 Dec, 2018 | 5:00 pm

COLOMBO (News 1st) – කුරුඳු අපනයනය ඉහළ නැංවීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බව ජාතික කුරුඳු පර්යේෂණ ආයතනය පවසයි.

ඒ සඳහා වගාකරුවන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව සහ නව තාක්ෂණික දැනුම ලබා දෙනු ඇති.

මෙහි අරමුණ වන්නේ, කුරුඳු වැඩි වශයෙන් අපනයනය කිරීම මගින් විදේශ විනිමයක් උපයා ගැනීමයි.