මෙරට විශාලතම පැණි දොඩම් කලාපය පිහිටුවීමට සැලසුම්

මෙරට විශාලතම පැණි දොඩම් කලාපය පිහිටුවීමට සැලසුම්

මෙරට විශාලතම පැණි දොඩම් කලාපය පිහිටුවීමට සැලසුම්

කර්තෘ Staff writer

03 Dec, 2018 | 1:47 pm

COLOMBO (News 1st) : මොනරාගල බිබිල ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මෙරට විශාලතම පැණි දොඩම් කලාපය පිහිටුවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබේ.

මේ යටතේ අක්කර 2200 ක පැණි දොඩම් වගා කෙරෙන අතර මේ යටතේ පැණි දොඩම් පැළ ලක්ෂ 4 ක් ගොවීන්ට බෙදාදීම අද සිදුකෙරෙයි.

ඒ, මොනරාගල බිබිලේ ප්‍රදේශයේදී මෙරට විශාලතම පැණි දොඩම් කලාපය ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට සමගාමීවයි.

වැඩි අස්වැන්නක් සහිත බිබිල ස්විට් නමැති පැණි දොඩම් ප්‍රභේදය එම කලාපයේ වගා කෙරෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

මේ තුළින් පැණි දොඩම් කිලෝ මිලියන 30 ක අස්වැන්නක් අපේක්ෂා කෙරෙයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, බිබිල ප්‍රදේශයේ පැණි දොඩම් වගාව යළි සක්‍රීය කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බවයි.