කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

කර්තෘ Staff writer

12 Oct, 2018 | 8:47 am

COLOMBO (News 1st) – කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදු වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

ඒ, කොස්ගම සිට පැමිණි දුම්රියක් කොට්ටාව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්වීම හේතුවෙනි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වන දුම්රිය 3ක් විනාඩි 40 ක් පමණ ප්‍රමාද වන බව ය.

කාර්මික දෝෂයකට ලක්වූ දුම්රිය අලුත්වැඩියා කරන බව පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ ය.