ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට

කර්තෘ Staff writer

10 Oct, 2018 | 1:33 pm

COLOMBO (News 1st) – ශ්‍රී ලංකාවේ ලාල් පුෂ්ප කුමාර ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ ය.

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඉන්දුනීසියාවේදී පැවැත්වේ.

එහි තරග පැවැත්වෙන 5 වන දිනය අදයි.

ලාල් පුෂ්ප කුමාර ටී 64 උස පැනීම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 2ක් ද සමගින් පදක්කම් 9ක් දිනා සිටියි.