ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේ ටී 42 මීටර 100 ධාවන ඉසව්වේ පදක්කම් ත්‍රිත්වයම ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේ ටී 42 මීටර 100 ධාවන ඉසව්වේ පදක්කම් ත්‍රිත්වයම ශ්‍රී ලංකාවට

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේ ටී 42 මීටර 100 ධාවන ඉසව්වේ පදක්කම් ත්‍රිත්වයම ශ්‍රී ලංකාවට

කර්තෘ Staff writer

09 Oct, 2018 | 10:14 pm

COLOMBO (News 1st) – ශ්‍රී ලංකාවේ අමිල පසන් වර්ණකුලසූරිය ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේදී ටී 42 මීටර 100 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ රන් පදක්කම අද දිනා ගත්තේ ය.

මේ අතර එම ඉසව්වේ රිදී සහ ලෝකඩ පදක්කම් හිමි වූයේ ද ශ්‍රී ලංකාවට ය.

උපුල් ඉන්දික චූලදාස සහ සුරංග කීර්ති බණ්ඩාර එම පදක්කම් දිනා ගත්හ.

ඉන්දුනීසියාවේදී පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට දිනා සිටින මුළු පදක්කම් ගණන 8කි.