ඇසුරුම් කළ පොල් තෙල් පමණක් විකිණීමේ නීතිය බලාත්මක කිරීමට සැලසුම්

ඇසුරුම් කළ පොල් තෙල් පමණක් විකිණීමේ නීතිය බලාත්මක කිරීමට සැලසුම්

ඇසුරුම් කළ පොල් තෙල් පමණක් විකිණීමේ නීතිය බලාත්මක කිරීමට සැලසුම්

කර්තෘ Staff writer

12 Sep, 2018 | 8:32 am

COLOMBO (News 1st) – ඇසුරුම් කළ පොල් තෙල් පමණක් විකිණීමට පවතින නීතිය බලාත්මක කිරීමට පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

වෙළෙඳපොළට බාල පොල් තෙල් නිෂ්පාදන සැපයීම අවම කිරීම එහි අරමුණ ය.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සභාපති කපිල යකන්දාවල මහතා පැවසුවේ, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සමග මේ පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණීමට කටයුතු කරන බව ය.

ඒ අනුව ඉදිරි මාස 3 ඇතුළත නීතීය බලාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර නීතිය පිළිබඳව පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයින් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද ඔහු පැවසුවේ ය.