රු. 1,016,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් හෙට

රු. 1,016,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් හෙට

රු. 1,016,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් හෙට

කර්තෘ Staff writer

11 Sep, 2018 | 4:10 pm

COLOMBO (News 1st) – හෙට දිනයේ රුපියල් 1,016,500ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන තිබේ.

මේ සඳහා ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවන් හෙට දින පෙරවරු 11.00ට පෙර සිය ලන්සු ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

ලන්සු ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හඳුන්වා දී ඇති විද්‍යුත් ලන්සු ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයෙන් පමණක් බව මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ ය.