කළු ගඟට කරදිය මුසුවෙයි: කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට බවුසර් මගින් ජලය

කළු ගඟට කරදිය මුසුවෙයි: කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට බවුසර් මගින් ජලය

කළු ගඟට කරදිය මුසුවෙයි: කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට බවුසර් මගින් ජලය

කර්තෘ Staff writer

09 Sep, 2018 | 6:39 am

COLOMBO (News 1st) – වියළි කාලගුණයත් සමග යළිත් වරක් කළු ගඟට කරදිය මුසුවී තිබේ.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයට ජලය ලබා ගැනීමට බාධා මතුව ඇති බව ය.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ කළුතර, බේරුවල සහ අලුත්ගම ඇතුළු ප්‍රදේශවලට බවුසර් මගින් ජලය සැපයීමට පියවර ගෙන තිබේ.