ආනයනික රත්‍රං බද්ද 50%කින් අඩු කිරීමට අවධානය

ආනයනික රත්‍රං බද්ද 50%කින් අඩු කිරීමට අවධානය

ආනයනික රත්‍රං බද්ද 50%කින් අඩු කිරීමට අවධානය

කර්තෘ Staff writer

25 Aug, 2018 | 7:36 am

COLOMBO (News 1st) – ආනයනික රත්‍රං බද්ද 50%කින් අඩු කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇතැයි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසයි.

එහි සභාපති පේෂල ජයරත්න මහතා පැවසුවේ, ඒ පිළිබඳව වූ යෝජනාව බලධාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බව ය.