ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ඩොලරයේ විකුණුම් අගය රුපියල් 162 ඉක්මවයි

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ඩොලරයේ විකුණුම් අගය රුපියල් 162 ඉක්මවයි

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ඩොලරයේ විකුණුම් අගය රුපියල් 162 ඉක්මවයි

කර්තෘ Staff writer

24 Aug, 2018 | 1:35 pm

COLOMBO (News 1st) – ලාංකිය මූල්‍ය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට රුපියලට සාපේක්ෂව අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් අගය අමෙරිකානු ඩොලර් 162 ඉක්මවා තිබේ.

ඒ අනුව අද අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල සටහන් වුයේ රුපියල් 162.11 ක් ලෙසයි.

එහි ගැණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 158.91 ක් වශයෙනි.