සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමට ජපානය රොබෝවරුන් යොදවයි

සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමට ජපානය රොබෝවරුන් යොදවයි

සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමට ජපානය රොබෝවරුන් යොදවයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

19 Aug, 2018 | 2:33 pm

පාසල් සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සඳහා පන්තිකාමර වලට රොබෝවන් යෙදවීමට ජපානය තීරණය කර තිබෙනවා.

ජපාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ළමුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් මෙම පියවර ගන්නා බවයි.

ජපාන පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම යහපත් මට්ටම නොතිබීම, මෙවැනි තීරණයක් ගැනීමට හේතුවී තිබෙනවා.

ලබන අප්‍රේල් මාසයේ සිට අත්හදා බැලීමක් ලෙස පාසල් 500 කට පමණ මෙම රොබෝවරුන් ලබාදීමට නියමිතයි.

ස්පර්ශ කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම රොබෝවරුන් හරහා සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි වචන උච්ඡාරණය මෙන්ම සංවාද පැවැත්වීමේ හැකියාව වර්ධනය වනු ඇතැයි ජපාන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කළා.