මැග්නිටියුට් ඒකක 8.2 ක ප්‍රබල භූ චලනයක්

මැග්නිටියුට් ඒකක 8.2 ක ප්‍රබල භූ චලනයක්

මැග්නිටියුට් ඒකක 8.2 ක ප්‍රබල භූ චලනයක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

19 Aug, 2018 | 12:13 pm

ෆිජි දුපත් ආශ්‍රිත මුහුදේ ප්‍රබල භූ චලනයක් සිදුව තිබෙනවා.

ඇමෙරිකානු භු විද්‍යා සමික්ෂණ ආයතනයට අනුව එහි ප්‍රබලත්වය මැග්නිටියුට් ඒකක 8.2 ක්.

කිලෝමීටර් 560 ක් පමණ පොළොව අභ්‍යන්තරයේ මෙම භූ චලනය සිදුව ඇති අතර ඉන් කිසිවෙකුත් තුවාල ලබා නොමැති බව විදෙස් මාධ්‍යයෙන් වාර්තා වන අතර එම ප්‍රබල භූ චලනය ශ්‍රි ලංකාවට කිසිදු බලපෑමක් නැතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කළා.