ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයට ජලගැලීම්

ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයට ජලගැලීම්

ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයට ජලගැලීම්

කර්තෘ Staff writer

12 Aug, 2018 | 1:01 pm

ඉන්දියාවේ දකුණු දිග කේරල ප්‍රාන්තයට බලපා ඇති ජලගැලීම් හේතුවෙන් දහස් සංඛයාත පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

විදෙස් වාර්තා සදහන් කලේ මේ හේතුවෙන් වගාවන් රැසක් විනාශ වී ඇති අතර ගමනාගමන කටයුතුවලට ද බලපෑම් සිදුව තිබෙනවා.

ඉන්දීය රජය සදහන් කරනනේ ජලගැලීම්වලින් පීඩාවට පත්
දහසකට අධික පිරිසක් පුනරුත්තාපන කදවුරුවල සිටින බවයි.

ජලගැලීම් හේතුවෙන් මේ වනවිට පුද්ගලයින් දස දහසකට අධික පිරිසකට උන්හිටි තැන් අහිමි වී ඇති අතර ඔවුන් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම්ද මේ වනිවට ආරම්භ කර තිබෙනවා.