අන්තර් පාසල් රග්බි ශූරතාවය මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට

අන්තර් පාසල් රග්බි ශූරතාවය මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට

අන්තර් පාසල් රග්බි ශූරතාවය මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට

කර්තෘ Staff writer

12 Aug, 2018 | 12:29 pm

අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 14 න් පහල දස සමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශූරතාවය හිමිකර ගැනීමට මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමත් වුනා. ඒ, අවසන් මහා තරගයේදී මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පරාජය කරමින්.

අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 14 න් පහල දස සාමාජික රග්බි තරගාවලිය දින දෙකක් පුරා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුනා.

එහි ශූරතා කුසලානය සදහා වන තරගවටයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සදහා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය , කොළඹ මහනාම විද්‍යාලය , මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය , කොළඹ ලුම්බිනි විද්‍යාලය , කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය , කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය , කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය හා මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සුදුසුකම් ලබා ගත්තා.

එහීදී ලකුණූ 38 ට 00 ක් ලෙස සාන්ත පීතරයින් කොළඹ මහනාම විද්‍යාලය පරාජය කළ අතර ලකුණු 20 ට 07 ක් ලෙස ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයින් ලුම්බිනි ක්‍රීඩකයින්ව පරාජය කරමින් තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තා.

රාජකීය ක්‍රීඩකයින් ලකුණූ 19 ට 00 ක් ලෙස වෙස්ලි ක්‍රීඩකයින්ව පරාජය කරමින් අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත් අතර සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින් අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේ ලකුණූ 19 ට 14 ක් ලෙස ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින්ව පරාජය කරමින්.

තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේදී ලකුණු 17 ට 12 ක් ලෙස ත්‍රීත්ව ක්‍රීඩකයින් සාන්ත පීතර ක්‍රීඩකයින්ව පරාජය කරමින් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය සදහා සුදුසුකම් ලබා ගත් අතර ලකුණු 19 ට 07 ක් ලෙස රාජකීය විද්‍යාලය පරාජය කරමින් සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින් අවසන් මහා තරගය සදහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා.

ඒ අනුව තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේදී ලකුණු 14 ට 05 ක් ලෙස ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයින් පරාජය කල සාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින් 2018 අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 14 න් පහල දස සාමාජික රග්බි තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගත්තා.