ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබේ

ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබේ

ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබේ

කර්තෘ Staff writer

09 Aug, 2018 | 5:52 pm

COLOMBO (News 1st) – ඝණ පූර්ණය නොමැති වීමෙන් පාර්ලිමේන්තුව හෙටට කල් තැබිණි.

ඒ, වත්මන් රජය යටතේ මාධ්‍යයට වන බලපෑම් පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී රංජිත් සොයිසා මහතා කල් තැබීමේ විවාදය සඳහා වූ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වූ අවස්ථාවේදී ය.