මන්ත්‍රී වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි

මන්ත්‍රී වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනාවෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

07 Aug, 2018 | 8:42 pm

COLOMBO (News 1st) – මන්ත්‍රී වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනාව අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කළේ ය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ, ඊයේ රැස්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී මන්ත්‍රී වැටුප් වැඩි කිරීමේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඒකමතිකව තීන්දුවක් ගත් බව ය.