පාර්ලිමේන්තුව පස්වරුවේ රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව පස්වරුවේ රැස්වෙයි

කර්තෘ Staff writer

07 Aug, 2018 | 6:54 am

COLOMBO (News 1st) : අද පස්වරු 1ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

එහි දී විපක්ෂ නායක ධුරය ඇතුළු තවත් විශේෂ කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡාවට ලක් කෙරෙනු ඇති.