රත්‍රං ආනයන බද්ද අඩු කිරීමට සැලසුම්

රත්‍රං ආනයන බද්ද අඩු කිරීමට සැලසුම්

රත්‍රං ආනයන බද්ද අඩු කිරීමට සැලසුම්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

05 Aug, 2018 | 11:10 am

COLOMBO (News 1st) – ආනයනික රත්‍රං සඳහා පනවා ඇති බද්ද ඉදිරියේදි සියයට 7 දශම 5ක් දක්වා අඩු කිරිමට සැලසුම් කර ඇතැයි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසයි.

රත්‍රං සදහා මේ වනවිට පවතින ආනයන බද්ද සියයට 15 කි.

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති පේශල ජයරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර ඇති බව ය.