බිත්තර ආනයනය අත්හිටුවයි

බිත්තර ආනයනය අත්හිටුවයි

බිත්තර ආනයනය අත්හිටුවයි

කර්තෘ Staff writer

31 Jul, 2018 | 7:23 am

COLOMBO (News 1st)

බිත්තර ආනයනය අත්හිටුවීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

අමාත්‍ය ගාමිණි විජිත් විජයමුණි ද සොයිසා මහතා පැවසුවේ, දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයාට සිදුවන ගැටලු මුල් කර ගනිමින් එම තීරණය ගත් බවයි.

බිත්තර ආනයනය කිරීම හේතුවෙන් දේශීය බිත්තර නිෂ්පාදකයාට පාඩු ලැබීමට සිදු වූ බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.