කොළඹ, මැලිබන් වීදියේ ගබඩාවක ගින්නක්

කොළඹ, මැලිබන් වීදියේ ගබඩාවක ගින්නක්

කොළඹ, මැලිබන් වීදියේ ගබඩාවක ගින්නක්

කර්තෘ Staff writer

24 Jul, 2018 | 5:37 pm

COLOMBO (News 1st) – කොළඹ, මැලිබන් වීදියේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

කොළඹ ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ, ගොඩනැගිල්ලේ තෙවන මහලේ ගින්න හට ගෙන ඇති බවයි.

එහි ගබඩාවක් පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා සේවා රථ 06 ක් මේ වන විට එම ස්ථානයට පිටත් කර හැර ඇති අතර ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.