ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ තවත් අක්‍රමිකතාවක් පිළිබඳව අනාවරණයක්

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ තවත් අක්‍රමිකතාවක් පිළිබඳව අනාවරණයක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

12 Jul, 2018 | 8:42 pm

COLOMBO (News 1st) – ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම, ශ්‍රීලංකන් කේටරින් හා මිහින් ලංකා සමාගම් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසම සාක්ෂිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දී තිබේ.

මේ අතර අද කොමිසමේදී අනාවරණය වූ කරුණක් වන්නේ 2011 වසරේදී බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළ ඇතුළු ප්‍රධාන ස්ථාන කිහිපයක දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අදාළව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම කුමාර් ස්ටිකර්ස් පෞද්ගලික සමාගම සමග ගිවිසුම්ගත වී ඇති බව ය.

නමුත් අද සාක්ෂි ලබා දුන් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමේ වත්මන් ජ්‍යේෂඨ වෙළෙඳ කළමනාකරු කියා සිටියේ, එම ගනුදෙනුවලට අදාළව ගිවිසුම් පමණක් සොයාගත හැකි වුවත් එම ගිවිසුම්වලට අදාළ අනෙකුත් කිසිදු ලියකියවිල්ලක් සොයා ගත නොහැකි වූ බව ය.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දුන්නේ, මෙලෙස ලියකියවිලි නොමැති වීම අක්‍රමිකතාවක් ලෙස හැඳන්විය හැකි බව ය.