මැණික් පතල් හිමිකරුවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්

මැණික් පතල් හිමිකරුවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්

මැණික් පතල් හිමිකරුවන්ට අනතුරු ඇඟවීම්

කර්තෘ Staff writer

10 Jul, 2018 | 9:55 am

COLOMBO (News 1st) – මැණික් පතල්වල වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසු දින 3ක් ඇතුළත ඒ ආශ්‍රිත පරිසරය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් නොකරන පතල් හිමියන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පියවර ගන්නා බව මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසයි.

එහි සභාපති පේශල ජ‍යරත්න මහතා සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ නව චක්‍ර ලේඛනය ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බව ය.

නව චක්‍ර ලේඛනය මගින් මෙතෙක් පැවැති ප්‍රා‍යෝගික නොවන රෙගුලාසි ඉවත් කිරීමට සහ බලපත්‍ර ගාස්තු අඩු කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

ඉදිරියේදී මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට අදාළ බදු අඩු කි‍රීමට පියවර ගන්නා බව ද පේශල ජ‍යරත්න මහතා සඳහන් කළේ ය.