වැලිකන්ද ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අද ජනතා අයිතියට

වැලිකන්ද ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අද ජනතා අයිතියට

වැලිකන්ද ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අද ජනතා අයිතියට

කර්තෘ Staff writer

09 Jul, 2018 | 1:48 pm

වැලිකන්ද ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය අද ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවගේ ඉල්ලීමක් මත මෙම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකර තිබේ.

ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 13.5කි.