පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් යළි ඉහළට

පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් යළි ඉහළට

පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් යළි ඉහළට

කර්තෘ Staff writer

06 Jul, 2018 | 6:36 am

COLOMBO (News 1st) – පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමිණි.

මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, නව මිල සූත්‍රයට අනුව සතියකට වරක් ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් සංශෝධනය කරන බව ය.

නව මිල සූත්‍රයට අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 8කින් ඉහළ දැමිණි.

ඒ අනුව රුපියල් 137ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 145කි.

ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 7කිනි.

ඒ අනුව රුපියල් 148ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 155 ක් දක්වා ඉහළ යයි.

නව මිල සූත්‍රය අනුව ඔටෝ ඩීසල් මිල රුපියල් 9 කින් ඉහළ දමා ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

මේ අනුව රුපියල් 109ක්ව පැවති ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 118කි.

රුපියල් 119ක්ව පැවති සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල ද රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමිණි.

සුපර් ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 129කි.

නව මිල සූත්‍රයට අනුව භූමිතෙල් මිල ගණන් සංශෝධනය නොවන බව ද මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.