කොළඹ වාහන තදබදය අවම කළ නොහැක්කේ ඇයි? 

කොළඹ වාහන තදබදය අවම කළ නොහැක්කේ ඇයි? 

කොළඹ වාහන තදබදය අවම කළ නොහැක්කේ ඇයි? 

කර්තෘ Staff writer

14 Jun, 2018 | 8:02 pm

අනෙකුත් ආයතනවල සහය නොලැබීම හේතුවෙන් කොළඹ රථවාහන තදබදය පාලනය කිරීම අපහසු වී ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

කොළඹ නාගරික රථවාහන කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ සුමිත් නිශ්ශංක මහතා සඳහන් කළේ, රථවාහන තදබදය පාලනය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නගර සභාව සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ සහය අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

කොළඹ නගරයේ ඇතැම් මාර්ගවල , වාහන ධාවනය කිරීමට නොහැකි ලෙස කැඩී ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ඊට අමතරව මාර්ග සොයා ගැනීමට හැකි පුවරු සවිකර නොතිබීම හේතුවෙන් ද කොළඹ නගරයේ රථවාහන තදබදය වැඩි වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

පොලීසිය පවසන්නේ, කොළඹ නගරයේ දිනපතා පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණ ද නගරයේ රථවාහන තදබදය වැඩිවීමට තවත් හේතුවක් බවයි.

කොළඹ නගරයට දිනකට රථවාහන ලක්ෂ දෙකහමාරක් ඇතුළු වන අතර ලක්ෂ දෙක හමාරක් රථවාහන කොළඹින් පිටවන බව ද පොලීසිය පවසයි.

දිනකදී නගරය තුළ ධාවනය වන රථවාහන සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ විසිපන්දහසකි.