එළවළු, පළතුරු ආනයනයට රජයේ අනුමැතිය අනිවාර්යයි

එළවළු, පළතුරු ආනයනයට රජයේ අනුමැතිය අනිවාර්යයි

එළවළු, පළතුරු ආනයනයට රජයේ අනුමැතිය අනිවාර්යයි

කර්තෘ Staff writer

14 Jun, 2018 | 11:53 am

COLOMBO (News 1st) – මෙරට නිෂ්පාදනය කළ හැකි එළවළු, පළතුරු ඇතුලු ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා රජයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ, ඒ පිළිබඳව කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනීමට ද ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බවයි.