ආපදා තත්ත්වයෙන් බලපෑම් එල්ල වූ සිසුන්ට පෙළ පොත් බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි

ආපදා තත්ත්වයෙන් බලපෑම් එල්ල වූ සිසුන්ට පෙළ පොත් බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි

ආපදා තත්ත්වයෙන් බලපෑම් එල්ල වූ සිසුන්ට පෙළ පොත් බෙදා හැරීම ඇරඹෙයි

කර්තෘ Staff writer

08 Jun, 2018 | 11:01 am

COLOMBO (News 1st) – ආපදා තත්ත්වයෙන් පෙළ පොත් අහිමි වූ පාසල් සිසුන් සඳහා පෙළ පොත් බෙදා හැරීම ආරම්භ කර තිබේ.

අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තිස්ස හේවාවිතාන මහතා ප්‍රකාශ කළේ, අවශ්‍යතාව අනුව පෙළ පොත් ලබා දෙන්නැයි අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී ඇති බව ය.

ඒ අනුව, පෙළ පොත් අහිමි සිසුන් පිළිබඳ විස්තර, කඩිනමින් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව යොමු කරන්නැයි ද ලේකම්වරයා සියලු විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මේ අතර, ආපදා තත්ත්වයෙන් බලපෑමට ලක්වූ සිසුන්ට ඉදිරි මාස දෙක තුළ නිල ඇඳුම් සහ පාවහන් ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් තිස්ස හේවාවිතාන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.