මාධ්‍යවේදී ප්‍රශ්න හමුවේ කිරිඇල්ල පැන යයි

මාධ්‍යවේදී ප්‍රශ්න හමුවේ කිරිඇල්ල පැන යයි

කර්තෘ Staff writer

07 Jun, 2018 | 8:38 pm

COLOMBO (News 1st) – නකල්ස් රක්ෂිතය ඉඩම් අයෝජකයින්ට ලබා දීමේ සූදානමක් ඇති බවට පරිසර සංවිධාන නගන චෝදනාවට පිළිතුරු දීම සඳහා අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබිණි.