නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය ආනන්ද කුමාරසිරිට

නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය ආනන්ද කුමාරසිරිට

නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය ආනන්ද කුමාරසිරිට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

05 Jun, 2018 | 4:48 pm

COLOMBO (News 1st) – පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා තේරී පත්විය.

කුමාරසිරි මහතා තේරී පත් වූයේ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති රහස් ඡන්දයෙනි.

නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය සඳහා නම් දෙකක් යෝජනා විය.

ඒ ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ නම ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් යෝජනා කළ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය පාර්ශවයෙන් සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මියගේ නම ඒ සඳහා යෝජනා විය.

අනතුරුව නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා රහස් ඡන්දයක් පැවැත්වීමට කතානායකවරයා තීරණය කළේය.

ඒ අනුව රහස් ඡන්දයේදී ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාට ඡන්ද 97ක් හිමි වූ අතර සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මියට හිමි වූයේ ඡන්ද 53ක් පමණි.

එක් ඡන්දයක් ප්‍රතික්ෂේප විය.