ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ඩො. මි. 252ක ණය වාරිකය අනුමත වෙයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ඩො. මි. 252ක ණය වාරිකය අනුමත වෙයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ඩො. මි. 252ක ණය වාරිකය අනුමත වෙයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

02 Jun, 2018 | 8:16 am

COLOMBO (News 1st) – මෙරටට ලබා දීමට නියමිත ඩොලර් මිලියන 252 ක ණය වාරිකය මුදාහැරිමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තීරණය කර තිබේ.

ඒ, මෙරට ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ සිව්වන ප්‍රගති සමාලෝචනයෙන් අනතුරුවයි.

නව දේශීය ආදායම් පනත හා ඉන්ධන මිල සුත්‍රය වැනි දෑ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විශාල ප්‍රගතියක් ලබාගෙන ඇති බව ද ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සඳහන් කළේය.