ගංවතුර හා නාය යාම්වලින් ආපදාවට ලක්වූවන්ට මූලික අරමුදල් සැපයීම සඳහා රු. මිලියන 54.1ක්

ගංවතුර හා නාය යාම්වලින් ආපදාවට ලක්වූවන්ට මූලික අරමුදල් සැපයීම සඳහා රු. මිලියන 54.1ක්

ගංවතුර හා නාය යාම්වලින් ආපදාවට ලක්වූවන්ට මූලික අරමුදල් සැපයීම සඳහා රු. මිලියන 54.1ක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 Jun, 2018 | 3:58 pm

COLOMBO (News 1st) – ගංවතුර හා නාය යාම්වලින් ආපදාවට ලක්වූවන්ට මූලික අරමුදල් සැපයීම සඳහා රුපියල් මිලියන 54.1ක මුදලක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට ලබා දී ඇති බව ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ චමින්ද පතිරාජ මහතා සඳහන් කළේ, මේ යටතේ රුපියල් 10000ක දීමනා ගෙවීම් ආරම්භ කර ඇති බව ය.

දිස්ත්‍රික්ක 19ක ආපදාවට ලක් වූ පවුල් සඳහා මෙම අරමුදල් ගෙවනු ඇති.

මේ අතර එම ආපදා තත්ත්වයෙන් ආරක්ෂිත ස්ථානවල සිටි පුද්ගලයින්ට පිසූ ආහාර සහ වියළි සලාක ලබා දීම සඳහා ද රුපියල් මිලියන 54.9ක මුදලක් වෙන් කර ඇති බව චමින්ද පතිරාජ මහතා සඳහන් කළේ ය.