ජල සම්පාදන මණ්ඩල සේවකයින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක

ජල සම්පාදන මණ්ඩල සේවකයින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක

ජල සම්පාදන මණ්ඩල සේවකයින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක

කර්තෘ Sakila Udayakumara

30 May, 2018 | 6:44 am

COLOMBO (News 1st) – ජල සම්පාදන මණ්ඩල සේවකයින් අද සිට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ, ලබා දෙන බවට එකඟ වූ 25%ක වැටුප් වර්ධකය කප්පාදු කරන බවට චෝදනා කරමිනි.

ජල සම්පාදන සේවක ඒකාබද්ධ කමිටුවේ කැඳවුම්කරු උපාලි රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ, අද පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා තම සමාජිකයින් සියලු රාජකාරීවලින් ඉවත් වන බව ය.

මීට සමගාමීව මණ්ඩලයේ විධායක ශ්‍රේණියේ සියලු නිලධාරීන් අද සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ද ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

මේ පිළිබඳව විමසීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා හා සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සහ කළ ද ඔවුන් දුරකතනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වී ය.