කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

කර්තෘ Hashini De Mel

20 May, 2018 | 5:13 pm

COLOMBO (News 1st) – පවතින අධික වැසි හේතුවෙන් කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර තිබේ.

බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් සිසිර සේනාධීර මහතා පැවසුවේ, ඉන් තත්පරයට ඝනමීටර් 100 ක පමණ ජල ධාරිතාවක් නිකුත් වන බවයි.

ඒ හේතුවෙන්, පහත් බිම්වල ජීවත් වන ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.