දුම්රිය වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය අත්හිටුවයි

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය අත්හිටුවයි

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති වැඩ වර්ජනය අත්හිටුවයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

09 May, 2018 | 1:45 pm

COLOMBO (News 1st) – දුම්රිය වෘත්තීය සමිති අද දහවල් 12 ට ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය අත්හිටුවා තිබේ.

දුම්රිය නියාමකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජානක ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළේ, තම ගැටලු විසඳීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත කිරීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බව ය.