8 වැනිදා ජනපති කරන ප්‍රකාශය ගැන විවාදය 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී

8 වැනිදා ජනපති කරන ප්‍රකාශය ගැන විවාදය 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී

8 වැනිදා ජනපති කරන ප්‍රකාශය ගැන විවාදය 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

03 May, 2018 | 12:08 pm

COLOMBO (News 1st) – ලබන 08 වැනිදා ආරම්භ වන 08 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සැසිවාරය විවෘත කිරිමේදි ජනාධිපතිතුමා කරන ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ලබන 10 වැනිදා විවාදයක් පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකයින් තීරණය කර තිබේ.

එම තීරණය ගනු ලැබුවේ කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ රැස්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ය.

8වැනිදා ජනපති කරන ප්‍රකාශය ගැන විවාදය 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී

8වැනිදා ජනපති කරන ප්‍රකාශය ගැන විවාදය 10 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී #lka #Parliment #SriLanka

Posted by Newsfirst.lk on Wednesday, May 2, 2018