මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අද සිට ගාස්තු මීටරය අනිවාර්යයි

මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අද සිට ගාස්තු මීටරය අනිවාර්යයි

මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අද සිට ගාස්තු මීටරය අනිවාර්යයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

20 Apr, 2018 | 6:33 am

COLOMBO (Newsfirst) – මගී ප්‍රවාහන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අද සිට ගාස්තු මීටරය අනිවාර්ය කර තිබේ.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, කිලෝමීටරයක් සඳහා අය කරන ගාස්තුව සම්බන්ධයෙන් මගීන්ට දැනුවත් වීම සඳහා එය ප්‍රදර්ශනය ද අනිවාර්ය බව ය.

ගාස්තු මීටරය නොමැති ත්‍රිරෝද රථ වැටලීම සඳහා පොලීසිය සමග විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක බව ද සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.